Odwiedzin: 405818
Aktualności

<<< [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] >>> ... z 160

Wpomnienia ks. Paw??a z pobytu u o. Marcina w Bracku
Parafia Honorata - Wpomnienia ks. Paw??a z pobytu u o. Marcina w Bracku

 
     W minione wakacje ks. Pawel wraz z grup? motocyklow?
     odwiedzi?? o. Marcina na Syberii.

Dodano: 19 Styczeń 2012
Więcej
Katechezy neokatechumenalne
Parafia Honorata - Katechezy neokatechumenalne


      W niedziel? 15 stycznia 2012 r. 
      wyst?pi Zespó?? "Porozumienie" z Parczewa.

Dodano: 15 Styczeń 2012
Więcej
Wizyta duszpasterska w najbli??szym tygodniu
Parafia Honorata - Wizyta duszpasterska w najbli??szym tygodniu

    Drodzy Parafianie!  Z rado??ci? w Panu oczekujemy
    na duszpasterskie spotkania z naszymi Parafianami
    podczas zwyczajowych kol?d.

 

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Wiecz??r Chwa??y z . . . Kol?d?
Parafia Honorata - Wiecz??r Chwa??y z . . . Kol?d?


    8 stycznia 2012
, w ostatni dzie?? okresu Bo??ego Narodzenia
   spotkali??my si? w naszej parafialnej ??wi?tyni aby jeszcze raz
   pochylic si? nad tajemnic? obecno??ci Boga w??ród nas . . .

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Niedziela z Rodzin? Pa??stwa Zalewskich
Parafia Honorata - Niedziela z Rodzin? Pa??stwa Zalewskich


    W niedziel? 8 stycznia 2012 r. w naszej parafii
    go??ci?? zespó?? muzyczny „Ogród Wyobra??ni”
    Rodzina Zalewskich z Bra??ska na Podlasiu.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Jase??ka Bo??onarodzeniowe
Parafia Honorata - Jase??ka Bo??onarodzeniowe


   W pi?tek 6.01.2012 r., w naszej ??wi?tyni po Mszy ??w.
   o godz. 13.00 zosta??y wystawione Jase??ka Bo??onarodzeniowe.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Marsz ??ycia 2011
Parafia Honorata - Marsz ??ycia 2011


    Domowy Ko??ció?? w ??wi?to ??wi?tych M??odzianków
    zorganizowa?? ulicami miasta
"Marsz w obronie ??ycia".

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
??yczenia Bo??onarodzeniowe 2011
Parafia Honorata - ??yczenia Bo??onarodzeniowe 2011


    Pozwólmy, aby Jezus dzia??a?? w nas i przez nas.
    Niech ten Bo??y czas b?dzie okazj? do zatrzymania,
    rado??ci i zamy??lenia si? nad dobroci? i wielko??ci? naszego Pana.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Sztuka o kard. Stefanie Wyszy??skim
Parafia Honorata - Sztuka o kard. Stefanie Wyszy??skim


    Pani Paulina Matoszuk z paniami M. Konkol i B. Chudek 
    9.11. 2011 r. przygotowa??y przedstawienie
    pt.: „Nasz wielki Polak – Prymas kardyna?? Stefan Wyszy??ski”.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Relacja z odpustu parafialnego - 16.10. 2011 r.
Parafia Honorata - Relacja z odpustu parafialnego - 16.10. 2011 r.

 
    Msz? ??w. celebrowa?? i kazanie wyg??osi??
    by??y Proboszcz
ks. pra??at Stanis??aw Zajko.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej

<<< [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] >>> ... z 160

Projekt i wykonanie Orange Computers