Odwiedzin: 399409

Nasza parafia w obiektywie - rok 2013

 STYCZE?? 2013
Jase??ka Bo??onarodzeniowe „Gdy si? Chrystus rodzi” (06.01.)
Koncert kol?d - Bia??ej Orkiestry Podlaskiej (06.01.)
Diecezjalne spotkanie op??atkowe Domowego Ko??cio??a (05.01.)
Nowy bp pomocniczy diecezji siedleckiej – Piotr Sawczuk (19.01.)
Imieniny ks. Mariusza Grzegrzó??ki (19.01.)

LUTY
Bezalkoholowy Bal w Czosnówce (02.02.)
Fotorelacja z zimowiska Murzasichle (23.02.)
IV niedziela synodalna - ??yj?c moc? chrztu (27.02.)

MARZEC

XIII Fina?? Konkursu Biblijnego (05.03.)
Centralny egzamin do Sakramentu Bierzmowania (05.03.)
Wybór papie??a Franciszka  (13.03.)
Sakrament Bierzmowania (15.03.)
Droga krzy??owa ulicami naszej parafii (22.03.)
Bialskie obchody ??wiatowego Dnia M??odzie??y (23.03.)
Wielki Tydzie?? w naszej parafii:
Niedziela palmowa (24.03.)
Droga Krzy??owa ulicami naszego miasta (24.03.)
Msza ??w. Wieczerzy Pa??skiej (28.03.)
Liturgia M?ki Pa??skiej (29.03.)
Adoracja przy Grobie Pana Jezusa i po??wi?cenie pokarmów (30.03.)
Liturgia Wigilii Paschalnej (30.03.)
??yczenia z okazji ??wi?t Zmartwychwstania Pa??skiego (31.03.)
Procesja rezurekcyjna (31.03.)

KWIECIE??
Sakra biskupia ks. dr Piotra Sawczuka (06.04.)
Duchowa Adopcja Dziecka Pocz?tego  (08.04.)
Spotkanie Legionistów w Le??nej Podlaskiej (20.04.)
KSM w Drelowie na ognisku (30.04.)


MAJ
Rajd rowerowy do Sanktuarium Matki Bo??ej Le??nia??skiej (04.05.)
Koncert w Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego (05.05.)
Przygotowania do I Komunii ??w. (09.05.)
Uroczysto??? I Komunii ??w. - grupa I (12.05.)
Uroczysto??? I Komunii ??w. -grupa II (12.05.)
Bia??y tydzie?? dzieci pierwszokomunijnych  (17.05.)
Majowe „Nocne Czuwanie M??odych” (17.05.)
Rocznica Pierwszej Komunii ??wi?tej (19.05.)
Procesja Bo??ego Cia??a (30.05.)

CZERWIEC
Parafialny Dzie?? Dziecka 2013 (01.06.)
Imieniny ks. Wies??awa Mu?ki (07.06.)
Wystawa - losy prze??ladowanych chrze??cijan (09.06)
Spotkanie z misjonarzem - ks. Tomaszem Denickim (09.06.)
Nowi ministranci (18.06.)
Jerycho M??odych w Pratulinie (21-22.06.)
Zako??czenie roku formacyjnego Domowego Ko??cio??a (23.06.)
Ognisko w Woskrzenicach KSM-u (29.06.)
Imieniny ks. Paw??a Zazuniaka (29.06.)
Po??egnanie ks. Wies??awa Mu?ki (30.06.)

LIPIEC
Zmiany ksi???y wikariuszy (01.07.)
I Mistrzostwa Polski Ksi???y w Kolarstwie Górskim (06.07.)
Powitanie nowego wikariusza ks. Marcina Dudzi??skiego (07.07.)
??wi?to patrona kierowców - ??w. Krzysztofa (25.07.)

SIERPIE??
Grupa pielgrzymkowa 10 A w drodze na Jasn? Gór? (01.08.)
Zako??czenie peregrynacji ikony ??wi?tej Rodziny (01.08.)
Nasza grupa 10 a na Jasnej Górze (14.08.)
Po??egnanie ks. ?ukasza Borowskiego i powitanie ks. Tomasza Dudy (18.08.)
Piesza Pielgrzymka do Le??nej Podlaskiej (25.08.)

WRZESIE??
Hosanna Festiwal w Siedlcach (01.09.)
Rozpocz?cie roku Formacyjnego Domowego Ko??cio??a i Oazy (03.09.)
KSM w Drelowie (07.09.)
Do??ynki parafialne (08.09.)

Wspomnienia z wyjazdu w góry (15.09.)

PA?DZIERNIK


Patron parafii - b??. Honorat (12.10)
Odpust ku czci patrona naszej parafii - b??. Honorata (13.10.)
Sztuka „Tr?dowaty nie kochany” (14.10.)
Nowi ministranci i lektorzy (16.10.)

LISTOPAD
Uroczysto??? Wszystkich ??w. (01.11)

Imieniny ks. S??awomira i ks. Marcina (10.11.)
Wycieczka do Warszawy (11.11.)
KSM na sztuce w WSD w Siedlcach (15.11.)
Modlitwa za ??p. ks. Marka Boruca (16.11.)
Zjazd KSM-u (23.11.)
Koncert z okazji wspomnienia ??w. Cecylii (23.11.)
Modlitwa w intencji dzieci nienarodzonych (25.11.)
„Dialog Ma????e??ski” w Kodniu (29.11.)

 
GRUDZIE??

Adwentowy Dzie?? Wspólnoty (08.12.)
III Niedziela Adwentu w naszej parafii... 
Oaza przygotowuje paczki dla potrzebuj?cych (16.12.)
??yczenia na Bo??e Narodzenie 2013
Uratuj ??ycie pocz?temu - Marsz ??ycia (28.12.)

20-lecie powstania Domowego Ko??cio??a (29.12.)


<<< Powrót
Dodano: 26 Październik 2013
Parafia Honorata - Nasza parafia w obiektywie - rok 2013
Projekt i wykonanie Orange Computers